Disclaimer

Vereniging Smaragd streeft ernaar de informatie die zij via de website op internet plaatst zorgvuldig te controleren. We trachten de informatie zo actueel, nauwkeurig en feitelijk juist te verspreiden.

Ondanks onze aandacht voor de kwaliteit, kan Vereniging Smaragd niet garanderen dat de informatie op de site voortdurend correct of volledig is. Vereniging Smaragd stelt het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld bij ons online team.

Inhoud

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan contact met ons op.

Wij behouden ons alle rechten voor.

 

Share This