Nalatenschap

Geven bij leven doet leven

Uw nalatenschap voor de toekomst van kinderen

Misschien hebt u wel eens overwogen om een goed doel in uw testament op te nemen. Soms is het goed om na te denken over uw nalatenschap en hoe dat geregeld is. Nalatenschappen zijn voor ons van groot belang. Vereniging Smaragd is namelijk afhankelijk van giften.

Vereniging Smaragd opnemen in uw testament

Wilt u Vereniging Smaragd opnemen in uw testament? Dan kan dat alleen als u een testament laat opmaken door een notaris. Zo bepaalt u zelf wat er met uw geld gebeurt. Als u geen testament heeft gaat de erfenis automatisch naar uw familieleden. U kunt ervoor kiezen om niet alleen aan uw familie, maar ook aan Vereniging Smaragd na te laten. U beslist zelf welk deel dit is. Neemt u Vereniging Smaragd op in uw testament, dan ontvangen wij als (mede)erfgenaam een deel van de erfenis. Dit heet erfstelling. Wilt u onze Vereniging niet tot erfgenaam maken, maar wel in uw testament opnemen? Dan kunt u ervoor kiezen om Vereniging Smaragd een legaat na te laten: een vast bedrag, een effectenportefeuille, een huis of een waardevol voorwerp zoals een schilderij.

Fiscale voordelen

Familieleden betalen erfbelasting over uw nalatenschap. Vereniging Smaragd is een ‘algemeen nut beogend doel’ (ANBI) en dus vrijgesteld van afdracht van belasting. Als u aan ons iets nalaat, weet u zeker dat het volledige bedrag volledig benut kan worden om kansarme kinderen te helpen aan een betere toekomst.

De notaris

Als u besloten heeft na te laten aan onze Vereniging dan dient u een afspraak te maken met een notaris. Deze kan met u uw wensen bespreken en uw keuzes vastleggen in een testament. Hebt u nog geen notaris? Op www.notaris.nl vindt u een notaris bij u in de buurt. Om Vereniging Smaragd als erfgenaam of legataris op te nemen in uw testament is een goede voorbereiding op de afspraak met de notaris van belang. Wilt u hierover van gedachten wisselen? Dan doen wij graag. U kunt dit via e-mail of telefonisch kenbaar maken. Onze penningmeester maakt graag een afspraak met u.

Afwikkeling testament

Na het overlijden is Vereniging Smaragd is door uw legaat of erfstelling betrokken bij de afwikkeling van uw testament. Omdat elk testament een bijzondere inhoud en een speciale achtergrond heeft, zullen wij zorgvuldig samenwerken met de executeur. Onder bepaalde voorwaarden kan Vereniging Smaragd optreden als executeur van uw testament. Wij verzorgen dan de praktische, financiële en administratieve afwikkeling van de nalatenschap.

Wat doet Vereniging Smaragd met uw nalatenschap?

Uw gift is een belangrijke bijdrage aan het realiseren van ons doel: kansarme kinderen een betere toekomst bieden. Vereniging Smaragd wil dat ieder kind een menswaardig bestaan heeft en kan opgroeien tot zelfstandige volwassene. Door uw gift worden betere levensomstandigheden, onderwijs en medische verzorging mogelijk. De basis voor een beter leven.

We zijn al in uw testament opgenomen

Hebt u Vereniging Smaragd al in uw testament opgenomen? Dan horen wij dat graag van u. Wij willen u graag goed blijven informeren over onze Vereniging en het werk voor de kansloze kinderen.

En met de wetenschap dat u ons nalaat kunnen wij ons beter voorbereiden op de afwikkeling van uw testament.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u Vereniging Smaragd in uw testament kunt opnemen? Hebt u behoefte aan een persoonlijk en vrijblijvend gesprek over uw situatie? Neem dan contact op met onze penningmeester André Markus. Hij is bereikbaar via andre.markus[@]verenigingsmaragd.nl of telefonisch 085 -130 32 48

Ook kunt u met uw vragen terecht bij de Notaristelefoon 0900-3469393. (Elke werkdag van 9 uur tot 13 uur bereikbaar, 80 eurocent per minuut) of op www.notaris.nl.

Share This