Word vrijwilliger

Onmisbare inzet en bijdrage

Onmisbaar

Voor Vereniging Smaragd zijn vrijwilligers en hun inbreng onmisbaar. Ze leveren een grote bijdrage aan onze resultaten met hun energie, tijd, kwaliteit, kennis en inspiratie. Zonder hun inzet is er geen mogelijkheid ons in te zetten voor anderen, zoals de kinderen van Kasih Karunia. Vandaar dat onze vrijwilligers kunnen rekenen op een warm welkom!

Het vrijwilligerswerk

Het vrijwilligerswerk voor Vereniging Smaragd is divers. Naast bestuurlijk en coördinerend is er veel uitvoerend vrijwilligerswerk te verrichten bij tal van activiteiten en acties die georganiseerd worden voor fondsen- en ledenwerving. Dat kan zijn bij deelname aan kraamverkoop op een Pasar Malam, het begeleiden bij sportieve acties of tijdens een feestdag. Ook het inzamelen, sorteren en verzendklaar maken van hulpgoederen voor kindertehuis Kasih Karunia behoort tot het werk. Uiteraard wordt het gezelligheidsaspect niet uit het oog verloren.

vrijwilligerswerk smaragd bjorn knehans

Beschikbaarheid

Vereniging Smaragd is een kleine Vereniging met activiteiten die geen regelmaat hebben. Daarom bepalen we in overleg welk vrijwilligerswerk het beste bij u past. Kunt u zich af en toe inzetten, of juist op regelmatige basis? Sommige werkzaamheden vragen om een regelmatige betrokkenheid, terwijl het ander zich prima leent voor een ad hoc-inzet. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij een evenement, administratie, of hulpgoederen sorteren en verzendklaar maken.

Word vrijwilliger

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger bij een gezellige Vereniging met een mooi en zinvol doel? Of wilt u daarover eerst meer informatie? Dan bent u van harte welkom! U kunt uw vragen stellen of aanmelden via info@verenigingsmaragd.nl. Wij nemen snel contact met u op.

Vrijwilligerswerk bij ons project in Indonesië

Naast operationeel bezoek zendt Vereniging Smaragd geen vrijwilligers uit voor werk naar het project in Indonesië. Met het oog op duurzaamheid en creëren van draagvlak worden bij voorkeur de werkzaamheden vervuld door de lokale bevolking. Toch staan wij open voor initiatieven zoals een stage of werkbezoek aan het kindertehuis. U kunt dit altijd kenbaar maken, wij zullen beoordelen of dit past in het beleid, de planning en de aanwezige mogelijkheden lokaal.

vrijwilligerswerk werkbezoek java indonesie vereniging smaragd

Share This