Wie zijn wij

Een kennismaking

Onze historie

Vereniging Smaragd begon 23 jaar geleden als ‘Vereniging Smaragd Reizen’ op initiatief van Rob Foss. Zijn verbondenheid met voormalig vaderland Nederlands Indië wilde hij delen met Nederlandse bezoekers van Indonesië. Daarom werden groepsreizen georganiseerd die deelnemers in staat stelden om verder te reizen dan over de gebaande paden. Zo maakten reizigers kennis met het dagelijks leven in Indonesië en ontstond er een nieuw begrip van de Indonesische samenleving.
Dit motiveerde die eerste groepen reizigers om deel te nemen aan kleinschalige projecten, die erop gericht waren de levensomstandigheden op kleine en zeer persoonlijke schaal te verbeteren.
Met behulp van contributiegelden en donaties werden projecten gefinancierd, verder begeleid en gecontroleerd door Rob Foss, zijn team van medewerkers, en natuurlijk de reizigers zelf.

In 1999 werd besloten dat reisorganisatie zich zou gaan toeleggen op haar commerciële doelstelling. De bedrijfsmatige delen werden omgezet naar de B.V. Smaragd Reizen en vereniging Smaragd zou zich gaan toewijden aan haar ideologie t.w. kansarmen in Indonesië te helpen.

Helaas heeft Rob Foss de bloei van zijn reisorganisatie en van vereniging Smaragd niet lang mogen meemaken. Hij overleed in 2000, niet lang nadat hij z’n laatste reis begeleidde door de dichte jungle van Kalimantan.

Sindsdien staan de reisorganisatie en de vereniging volledig los van elkaar.

Wie zijn wij

Vereniging Smaragd is de ideologie van haar oprichter trouw gebleven: waar mogelijk de levensomstandigheden van het Indonesische volk verbeteren en met name van kansarme kinderen. Inmiddels is bijna 25 jaar ervaring opgebouwd met ondersteunen van kleinschalige humanitaire projecten in Indonesië door middel van fondsen(geld) en goederen.

Momenteel heeft de vereniging meer dan 200 leden en 47 sponsorouders.
De identiteit van de vereniging kan worden gekenschetst als een actieve vereniging met zeer betrokken vrijwilligers. Veel leden, sponsorouders en donateurs zijn vertegenwoordigd in Indonesische families en er is sprake van een hechte familiaire samenwerking waarbij de toekomst van de kinderen voorop staat.

Er is een bestuur met kennis van zaken. Van Indonesië, de cultuur en de betrokken gebieden is goede kennis aanwezig evenals de beheersing van de taal. De contacten met het project in Indonesië zijn intensief en met regelmaat wordt het kindertehuis op Java bezocht. Daarnaast voeren de coördinatoren en werkgroepen hun taken met passie uit. Alles komt tot stand door belangeloze inspanningen van vrijwilligers.

indonesische-cultuur

Onze projecten

In de loop de jaren is veel gedaan. Zo werd op het eiland Sumatra een school gerenoveerd, die door een natuurramp zo goed als onbruikbaar was geworden. Nieuwe banken en lesmateriaal werden aangeschaft, het dak werd gerepareerd. En uiteraard werden kinderen in weeshuizen ondersteund.

Op Java steunt vereniging Smaragd het kindertehuis ‘Kasih Karunia’ (Gezegende Liefde), waar momenteel zo’n vijftig niet gewenste kinderen liefdevol worden verzorgd onder leiding van Bapak Tíus en zijn vrouw Sri.

Vanwege gebrek aan financiële en materiële middelen, worden deze kinderen door middel van goederen, donaties, gelden van sponsorouders en contributies, geholpen in hun weg naar een betere toekomst.
Elk kind heeft een sponsorouder die met een maandelijkse bijdrage het kind ten minste verzekerd van een zorgeloze jeugd. Veel sponsorouders hebben Kasih Karunia inmiddels bezocht om zo een band met ‘hun’ kind op te bouwen.

bapak-tius-sri

Verenigingsactiviteiten & sponsoracties

In de loop de jaren is veel gedaan. Zo werd op het eiland Sumatra een school gerenoveerd, die door een natuurramp zo goed als onbruikbaar was geworden. Nieuwe banken en lesmateriaal werden aangeschaft, het dak werd gerepareerd. En uiteraard werden kinderen in weeshuizen ondersteund.

Op Java steunt vereniging Smaragd het kindertehuis ‘Kasih Karunia’ (Gezegende Liefde), waar momenteel zo’n vijftig niet gewenste kinderen liefdevol worden verzorgd onder leiding van Bapak Tíus en zijn vrouw Sri.

Vanwege gebrek aan financiële en materiële middelen, worden deze kinderen door middel van goederen, donaties, gelden van sponsorouders en contributies, geholpen in hun weg naar een betere toekomst.
Elk kind heeft een sponsorouder die met een maandelijkse bijdrage het kind ten minste verzekerd van een zorgeloze jeugd. Veel sponsorouders hebben Kasih Karunia inmiddels bezocht om zo een band met ‘hun’ kind op te bouwen.

dam-tot-dam-loop

Berichtgeving

Alle leden, sponsorouders en donateurs ontvangen regelmatig nieuwsbrieven.
Ook zijn berichten te vinden op social media en op onze website. Hierin vindt u verenigingsnieuws, reisverhalen, de voortgang van onze projecten, informatieve artikelen en de laatste nieuwtjes. Ook legt het bestuur er schriftelijk verantwoording af aan de leden middels de notulen van de algemene ledenvergadering en het jaarverslag van de financiën.

 

Share This