Voorlichtingsmateriaal

In het oog, in het hart

Voorlichtingsmateriaal

Op deze pagina treft u het beschikbare voorlichtingsmateriaal aan van Vereniging Smaragd. U kunt dit gratis downloaden of lenen. Maar mocht u voorlichtingsmateriaal willen gebruiken voor fondsenwerving of acties, dan kunt u deze bij ons via e-mail bestellen.

Folderoverzicht

Hieronder geven wij een overzicht van de actuele voorlichtingsfolders die Vereniging Smaragd gebruikt bij leden en fondsenwerving. U kunt deze zelf downloaden.

Wij helpen kansarmen 3-luiks folder in pdf

Promotiemateriaal

Ten behoeve van leden-, en fondsenwerving heeft Vereniging Smaragd promotiemateriaal ontwikkeld. Bent u van plan in actie te komen en fondsen te werven? Vereniging Smaragd stelt dit gratis ter beschikking, uiteraard onder de afspraak dat het goed wordt beheerd.

Pasar Kecil Blaricum Vereniging Smaragd

Beschikbaar promotiemateriaal:

  • rolbanners
  • vlaggen
  • spandoek
  • donatie box
  • beach flags met standaard

Huisstijl

Vereniging Smaragd bewaakt haar huisstijl zodat de juiste opmaak, logo’s en kleurstelling worden uitgedragen. Dat doen wij omdat een goede, consistente grafische vormgeving ons blijvend herkenbaar maakt. Daarom is gebruik van onze huisstijl alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring. Op onze huisstijl berust een auteursrecht.

Mocht u voor fondsenwerving onze huisstijl willen gebruiken dan kunt u contact met onze coördinator PR en Media

Share This