Doneren

Uw onmisbare steun

Uw onmisbare steun

Uw donatie maakt het verschil voor kansarme kinderen. Alleen met voldoende financiële middelen kunnen wij hen een betere toekomst bieden. Uw steun is hard nodig. Bij voorbaat heel veel dank!

Doneren

Wilt u Vereniging Smaragd steunen met een donatie? Daar zijn wij natuurlijk enorm blij mee! Er zijn verschillende manieren om te doneren.

Via onze website:

  • een makkelijke en veilige betaling via iDeal
  • machtiging via onze website

Direct doneren

U maakt een bedrag over:

  • donatie omschrijving? vermeld u s.v.p.: ‘donatie Vereniging Smaragd’
  • anonieme donatie? Vermeldt u dan ook: ‘anoniem’

Onze bankgegevens: TRIODOS Bank IBAN nr. NL46 TRIO 0788 7948 68  Biccode : TRIONL2U

Ten name van Vereniging Smaragd te Zwanenburg.

Donaties en belastingen

Vereniging Smaragd heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de vereniging over uw donaties, schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan onze vereniging biedt u fiscaal voordeel.

Erkenning

Vereniging Smaragd is door het centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goede doelen organisatie. In 2016 is door het CBF onze organisatie getoetst op alle criteria die voor de erkenningsregeling gelden. Dit betreft het gevoerde beleid, gehanteerde richtlijnen en financiële verslaggeving.

Vereniging Smaragd heeft per 01-09-2016 de erkenning in categorie A verkregen. De ondertekende erkenningsovereenkomst verplicht tot naleving van het erkenningsreglement.

Donatie of periodiek schenken?

Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan één procent van uw inkomen. Via een periodieke schenking kunt u nu heel eenvoudig uw giften volledig aftrekbaar maken van uw belastbaar inkomen. Een notaris is niet nodig en er geldt geen minimum bijdrage. Zo draagt u nog meer bij aan ons project in Indonesië.

Nalatenschappen

Misschien hebt u al eens overwogen om een goed doel zoals Vereniging Smaragd in uw testament op te nemen. Nalatenschappen zijn voor Vereniging Smaragd van groot belang, wij zijn namelijk afhankelijk van de giften van onze donateurs.

Overweegt u ons als goed doel in uw wilsbeschikking op te nemen? Dan bespreken wij dit graag met u en uw naasten. 

Share This