Feiten & cijfers

Impact met duurzaam resultaat

Onze impact

Vereniging Smaragd wil de rechten en belangen van de betrokkenen van het project Kasih Karunia goed begrijpen om ze te vertalen naar duurzame oplossingen. Oplossingen die impact maken in hun leven en toekomst. Dat blijkt in de praktijk vaak lastig. Elke dag leren wij meer over de taal, cultuur, voorschriften en wetten. Maar er zijn veel ongeschreven gewoonten. Niet alleen de cultuur zelf maar ook prioriteitsstelling. Als er bijvoorbeeld voorzieningen stuk gaan is reparatie geen prioriteit, omdat geld voor onderhoud ontbreekt. Zo ook voor de keuze van onderwijs en medische verzorging.

Transparantie in feiten & cijfers

Feiten & Cijfers biedt inzicht in de resultaten en het werk van Vereniging Smaragd als organisatie. Transparantie staat hoog in het vaandel evenals het afleggen van verantwoording over onze financiën. Hieraan besteden wij veel zorg.

Van iedere euro die Vereniging Smaragd uitgeeft gaat:

88,3 eurocent naar onze doelstelling (Project Kasih Karunia)

6,5 eurocent naar voorwaardenscheppende kosten

0,4 eurocent naar lotgenoten contactkosten

2,5 eurocent naar voorlichtingskosten

2,3 eurocent naar algemene kosten

Het landelijk gemiddelde voor besteding aan de doelstelling in 2014 is 88 eurocent. Vereniging Smaragd besteedt dus meer dan het gemiddelde aan het project Kasih Karunia.

Informatie en jaarverslag

Al onze financiën zijn openbaar. Ieder jaar publiceert Vereniging Smaragd een financieel jaarverslag waarin u de resultaten vindt. Hier kunt u ons jaarverslag en alle informatie vinden.

algemene informatie

Duurzaam voor duurzaam resultaat

Duurzaamheid is voor Vereniging Smaragd van essentieel belang. Alle oplossingen die wij realiseren moeten structureel zijn en voor continuïteit in de zorg, gezondheid en ontwikkeling van de kinderen zorgen. Betere communicatie is noodzakelijk. De uitwisseling van standpunten en inzichten zal centraal staan om de samenwerking met de leiding van het kindertehuis Kasih Karunia te versterken met als doel het beïnvloeden van het beleid op langere termijn en de monitoring van de resultaten. Deze intensievere samenwerking met het tehuis, en met name met de leiding, Babak Tius en zijn vrouw Sri, zal zich meer gaan richten op duurzaamheid in plaats van de korte termijn oplossingen.

Financiële duurzaamheid

Met name financiële duurzaamheid is een punt van aandacht. Het kindertehuis is nu nog te afhankelijk van de bijdragen van onze Vereniging Smaragd die mogelijk zijn door donatiegelden, sponsoring van ouders en contributies van leden. Wij zullen Kasih Karunia motiveren en helpen meer te gaan doen om andere structurele inkomsten te genereren in samenwerking met lokale organisaties.

Share This