Berita

Berichtgeving gedrukte stijl

Verenigingsblad Berita

Naast digitale nieuwsberichten via de website, social media en nieuwsbrieven, gaf Vereniging Smaragd tot 2018 ook een verenigingsblad Berita uit voor leden.
Berita betekent ‘bericht’ in het Indonesisch.

Mede om reden van besparing van kosten van porti en drukwerk heeft de redactie besloten het verenigingsblad niet meer uit te geven. Ook het feit dat alle nieuwsfeiten tegenwoordig digitaal worden bericht was onderdeel van deze beslissing.

Digitaal wordt u volledig geïnformeerd over ons project Kasih Karunia en belangrijke verenigingszaken.

Publicaties Berita

Hieronder geven wij een overzicht van de Berita’s die Vereniging Smaragd vanaf 2014 tot 2018 heeft uitgegeven. U kunt deze zelf downloaden en lezen.

Berita zomer 2014 (pdf)
Berita winter 2014 (pdf)
Berita zomer 2015 (pdf)
Berita speciale editie 2016 (pdf)
Berita voorjaar 2017 (pdf)
Berita speciale editie 2018 (pdf)

Na 2018 is er geen Berita meer uitgegeven.

miniatuur-berita-winter-2014

miniatuur-berita-zomer-2014

miniatuur-berita-zomer-2015

Aanleveren kopij en auteursinstructie

Kopij kan alleen digitaal via e-mail worden aangeleverd. Zijn uw bestanden groot, zoals illustraties en foto’s? Stuur dan uw bestanden op via WeTransfer zodat uw e-mail niet wordt geweigerd vanwege te grote bestanden.

Teksten

  • Teksten, zonder opmaak, als Word document.
  • Beperk het artikel tot maximaal 2 pagina’s A4 (1 A4 geniet de voorkeur).
  • Platte tekst d.w.z. géén bijzondere functies invoegen zoals tabs of andere specifieke opmaak.
  • Naam auteur graag in het document opnemen.

Beeldmateriaal

  • Foto’s in jpeg-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie (formaat boven 500 KB).
  • Vermeld bij de foto wie de fotograaf is. Dit i.v.m. vermelding naam fotograaf in de Berita.
  • Graag foto’s met een verscheidenheid aan onderwerpen en in relatie tot de tekst.

Redactie

De redactie wordt gedaan door André Markus in samenwerking met de coördinator online, Bryan Markus en Jordy Markus. U kunt uw kopij mailen aan redactie@verenigingsmaragd.nl.

Verantwoordelijkheid

De eindverantwoording voor een artikel berust geheel bij de auteur. De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de beschreven teksten. Evenmin houdt plaatsing van een artikel in dat de redactie de mening van de auteur onderschrijft. De redactie behoudt zich eveneens het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, artikelen te weigeren of redactioneel te bewerken (zoals tekst en titel te redigeren en in te korten). Het met duidelijke bronvermelding overnemen van artikelen geschreven door redactieleden is toegestaan. In andere gevallen is naast bronvermelding tevens schriftelijke toestemming van de auteur(s) nodig. Toezending van kopij betekent instemming met publicatie; ook op de website. Kopij blijft eigendom van Vereniging Smaragd.

Share This