Periodieke schenking

Schenken met belastingvoordeel

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking is een structurele gift aan die u schriftelijk heeft vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Win-win situatie

Door uw periodieke schenkingen ontstaat er een win-win situatie. Immers, uw schenking is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Hierdoor steunt u Vereniging Smaragd op de meest voordelige manier én wij zijn verzekerd van langdurige steun.

Belastingvrij schenken

U kunt eenvoudig de schenking volledig aftrekbaar maken van uw belastbaar inkomen. Zo kunt u meer kansarme kinderen helpen zonder dat het u meer kost. Bovendien geldt er geen minimum of maximum bijdrage om te profiteren van maximaal belastingvoordeel.

Als uw donatie is vastgelegd in een periodieke schenking, dan betaalt de Belastingdienst tot maar liefst 52% mee aan uw gift. Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan één procent van uw inkomen. Als u uw donatie vooraf vastlegt in een periodieke schenking, dan zijn al deze giften aftrekbaar van de belasting. Hoeveel belastingvoordeel u geniet is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt. Let op: Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Bereken hoeveel u gratis extra kunt schenken met de Schenkcalculator.

Schriftelijke overeenkomst

U kunt de schriftelijke overeenkomst door een notariële akte laten vastleggen maar dat is sinds 1 januari 2014 niet meer noodzakelijk. U kunt u het ook onderhands regelen. Een schriftelijke overeenkomst met Vereniging Smaragd is heel eenvoudig te regelen via een overeenkomst periodieke gift in geld.

Bekijk en download de overeenkomst en toelichting periodieke gift.

Leest u de toelichting aandachtig voordat u het formulier invult. Na invulling en ondertekening stuurt u het formulier per post naar:

Vereniging Smaragd
Afdeling donatie administratie
Amestelle 257
1161 BB Zwanenburg

U ontvangt uw exemplaar ondertekend van ons terug. Een kopie-exemplaar bewaren wij in onze administratie.

Meer informatie of hulp nodig?

Graag helpen wij u! Bijvoorbeeld bij het invullen van de overeenkomst, of het toezenden van de overeenkomst per post, of uw aanvullende vragen over periodiek schenken te beantwoorden.

Neemt gerust contact met ons op. André Markus, onze penningmeester, staat u graag te woord. Hij is bereikbaar via andre.markus[@]verenigingsmaragd.nl of telefonisch 06-52045420.

Ook kunt u met uw vragen terecht bij de Notaristelefoon 0900-3469393. (Elke werkdag van 9 uur tot 14 uur bereikbaar, 80 eurocent per minuut) of op www.notaris.nl.

Voor meer informatie over periodiek schenken en het belastingvoordeel kunt u ook terecht bij de belastingdienst.

Share This