Privacy

Vereniging Smaragd respecteert de privacy van al haar leden, sponsors, donateurs en belangstellenden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die verstrekt wordt vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd. Vereniging Smaragd gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van haar activiteiten, fondsenwerving en om u op de hoogte te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op deze informatie geef dat dan schriftelijk door aan Vereniging Smaragd. Vereniging Smaragd houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bij telefonische werving worden ook de richtlijnen van het Recht van Verzet en het Bel-me-niet register gevolgd.

Uw gegevens verstrekken aan derden

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke informatie tenzij u ons hiervoor specifiek toestemming geeft.

Recht op inzage

U heeft recht een kopie op te vragen van de informatie die wij over u in ons bezit hebben en eventuele onjuistheden door ons te laten corrigeren.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan contact met ons op.

 

Share This