Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Verenigingsnieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING

Alle leden worden uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering van vereniging Smaragd.
Datum: donderdag 17 maart 2016
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: ‘Koffie bij Kaatje’, Spaarndammerweg 2, 1165 MR Halfweg (zie routebeschrijving)

Extra bijzonder agendapunt: tijdens de vergadering zal de nieuwe website geopend worden!
Uw aanwezigheid wordt zeer prijs op gesteld. Indien u niet kunt komen wilt u zich dan s.v.p. afmelden via e-mail: ellie.hutzezon@verenigingsmaragd.nl

A G E N D A

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda, mededelingen en berichten van verhindering
 3. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19-02-2015

(Eerste concept gepubliceerd in de Berita van zomer 2015; daar zijn geen op- en

aanmerkingen over gekomen)

 1. Financieel verslag 2015 en verslag kascontrolecommissie (boekjaar 2015)
 2. Begroting 2016
 3. Benoeming kascontrolecommissie

Kandidaten kunnen tot de aanvang van deze vergadering zich aanmelden bij de secretaris

P A U Z E

 1. Bestuursverkiezing:

Dit agendapunt wordt mondeling toegelicht

 1. Nieuw huishoudelijk reglement
 2. Informatie over het Smaragdfeest (evaluatie 2015, planning 2016)
 3. Opening nieuwe website (online brengen)
 4. Informatie over Kasih Karunia
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Na afloop zal Björn Knehans een beeldpresentatie geven van de Dam tot Dam loop en Kasih Karunia ((+ 15 min.)

De agenda, met bijbehorende stukken, ligt ook ter inzage bij de secretaris:
Wethouder Rijkeboerweg 32. 1165 NN Halfweg

Share This

Delen

Deel dit nieuwsbericht!