Nieuwsbericht

Verenigingsnieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Het bestuur van Vereniging Smaragd nodigt bij deze alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum     : donderdag 16 maart 2017
Inloop      : vanaf 19:30 uur
Aanvang : 20:00 uur
Locatie    : Rest. Koffie bij Kaatje, Spaarndammerweg 2, 1165 MR Halfweg

routebeschrijving

U bent van harte welkom, uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd!

Mocht u verhinderd zijn, wilt u zich dan s.v.p. ook afmelden?

E-mail             : info@verenigingsmaragd.nl of ellie.hutzezon@verenigingsmaragd.nl
Telefoon        : 020- 497 7587

 

A G E N D A

 1. Opening
 1. Vaststelling agenda, mededelingen en berichten van verhindering
 1. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 17-03-2016
 • (Eerste concept gepubliceerd op de website en in de Berita; daar zijn geen op- en aanmerkingen over gekomen)
 1. Financieel verslag 2016 en verslag kascontrolecommissie (boekjaar 2016)
 1. Begroting 2017
 1. Benoeming kascontrolecommissie
 • Kandidaten kunnen tot de aanvang van deze vergadering zich aanmelden bij de secretaris

P A U Z E

 1. Bestuursverkiezing:
 • De secretaris, voorzitter en penningmeester stellen zich opnieuw beschikbaar conform de statuten.
 • Kandidaten kunnen zich tot de aanvang van deze vergadering aanmelden bij de secretaris
 1. Beleidsplan 2017 – 2020
 • Het conceptplan is hier te downloaden
 1. Informatie over Kasih Karunia:
 • Informatie verenigingsactiviteiten
 • Communicatie met Kasih Karunia
 • Project Kasih Karunia, renovatie en onderhoud
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Na afloop zal Björn Knehans een beeldpresentatie geven van Kasih Karunia.

 

De agenda en het concept beleidsplan zijn ook te vinden op website.

Tevens liggen deze stukken ook ter inzage bij de secretaris:

Wethouder Rijkeboerweg 32, 1165 NN Halfweg

Share This

Delen

Deel dit nieuwsbericht!