Nieuwsbericht

Verenigingsnieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van Vereniging Smaragd nodigt bij deze alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum           : Maandag 1 april 2019
Inloop            : Vanaf 19:30 uur
Aanvang        : 20:00 uur
Locatie          : Kantoor 1DESK, Domineeslaan 91M (2e etage), 1161 BW Zwanenburg (zie routebeschrijving)

U bent van harte welkom!

Aanmelden

Meld u zich aan door ons een e-mail te sturen aan info@verenigingsmaragd.nl
Mocht u verhinderd zijn, wilt u zich dan s.v.p. ook afmelden?

A G E N D A

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda, mededelingen en berichten van verhindering
 3. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27-03-2018
  • (Eerste concept gepubliceerd op de website en in de Berita; daar zijn geen op- en aanmerkingen over gekomen)
 4. Financieel verslag 2018 en verslag kascontrolecommissie (boekjaar 2018)
 5. Begroting 2019
 6. Benoeming kascontrolecommissie
  • Kandidaten kunnen tot de aanvang van deze vergadering zich aanmelden bij de secretaris

PAUZE

 1. Informatie over Kasih Karunia:
  • Communicatie met Kasih Karunia
  • Project Kasih Karunia, renovatie en onderhoud
 2. Informatie over Verenigingsactiviteiten:
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Ook dit jaar zal Björn Knehans een beeldpresentatie geven van Kasih Karunia.

Tevens ligt deze agenda ook ter inzage bij het secretariaat.

Met vriendelijke groet,
Ellie Hutzezon-van Eeten
Secretaris

Correspondentie secretariaat:
Domineeslaan 91N, 1161 BW Zwanenburg
E-mail: info@verenigingsmaragd.nl
085- 1303248

Share This

Delen

Deel dit nieuwsbericht!