Nieuwsbericht

Verenigingsnieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Het bestuur van Vereniging Smaragd nodigt bij deze alle leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Na tal van omstandigheden (Corona, ziekte en privéomstandigheden) zijn wij blij dat we de ALV weer kunnen houden. Eindelijk komen we weer bijeen!

Datum           : Maandag 1 mei 2023
Inloop            : Vanaf 19:30 uur
Aanvang        : 20:00 uur
Locatie          : Kantoor 1DESK, Domineeslaan 91M (2e etage), 1161 BW Zwanenburg (zie routebeschrijving)

U bent van harte welkom!

Aanmelden
Meld u zich aan door ons een e-mail te sturen aan info@verenigingsmaragd.nl
Mocht u verhinderd zijn, wilt u zich dan s.v.p. ook afmelden?

A G E N D A

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda, mededelingen en berichten van verhindering
 3. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 01-04-2019
  (Eerste concept gepubliceerd op de website; daar zijn geen op- en aanmerkingen over gekomen)
 1. Financiële verslagen en verslag kascommissie:
  • Financieel verslag 2019 en verslag kascontrolecommissie (boekjaar 2019)
  • Financieel verslag 2020 en verslag kascontrolecommissie (boekjaar 2020)
  • Financieel verslag 2021 en verslag kascontrolecommissie (boekjaar 2021)
  • Financieel verslag 2022 en verslag kascontrolecommissie (boekjaar 2022)
 1. Begroting 2023
 2. Benoeming kascontrolecommissie
  Kandidaten kunnen tot de aanvang van deze vergadering zich aanmelden bij de secretaris

PAUZE

 1. Bestuursverkiezing:
  • De secretaris treedt af.
  • De voorzitter en penningmeester stellen zich opnieuw beschikbaar conform de statuten.
   Kandidaten kunnen zich tot de aanvang van deze vergadering aanmelden bij de secretaris
 1. Informatie over Kasih Karunia:
  • Ondersteuning tijdens corona
  • Communicatie met Kasih Karunia
  • Anaks in het kindertehuis
  • Sponsorouders en beleid
  • Werkbezoek 2023
 1. Informatie over Verenigingsactiviteiten
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Ook dit jaar zal Björn Knehans een beeldpresentatie geven van Kasih Karunia.

 

Tevens ligt deze agenda ook ter inzage bij het secretariaat.

Met vriendelijke groet,
Ellie Hutzezon-van Eeten
Secretaris

Correspondentie secretariaat:
Domineeslaan 91N, 1161 BW Zwanenburg
E-mail: info@verenigingsmaragd.nl
Tel.: 085- 1303248

 

Share This

Delen

Deel dit nieuwsbericht!